Thông báo Tuyển sinh chương trình Đào tạo từ xa TNU-E.Learning năm 2023 (Đợt 4)

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4nawm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-ĐHTN ngày 03 tháng 08 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ nghị định Số:91/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học từ xa cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *